โรงเรียนสันติภาพ วัดเซนต์ปอล  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่านสามารถติดตามภาพกิจกรรมของทางโรงเรียนได้ที่
กดช่องค้นหา และสามารถเพิ่มเพื่อน เพื่อติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนแบบฉับไว

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนสันติภาพ ได้ที่ Facebook
62 หมู่ 9 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3882-2917 โทรสาร 0-3851-5839

Copyright © 2018 โรงเรียนสันติภาพ. All Rights Reserved.