โรงเรียนสันติภาพ วัดเซนต์ปอล  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่องทางการติดต่อ
โรงเรียนสันติภาพ วัดเซนต์ปอล  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ 62 หมู่ 9 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-382-2917 โทรสาร 0-3851-5839

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนสันติภาพ ได้ที่ Facebook
62 หมู่ 9 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3882-2917 โทรสาร 0-3851-5839

Copyright © 2018 โรงเรียนสันติภาพ. All Rights Reserved.