62  หมู่ 9  ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์  0-38-822-917

โทรสาร 0-38515-839