โรงเรียนสันติภาพ วัดเซนต์ปอล  จังหวัดฉะเชิงเทรา

     พ.ศ.2488 ในเหตุการณ์กรณีพิพาทอินโดจีน วัดเซนต์ปอลมีโรงเรียนชื่อ “โรงเรียนเซนต์ปอล” เจ้าของโรงเรียนคือ  พระสังฆราชเรอน  แปร์รอส ผู้จัดการและครุใหญ่  คือคุณพ่อการิเอ โรงเรียนเจริญก้าวหน้ามาก มีนักเรียนจากกรุงเทพฯมาเรียนด้วย แต่แล้วเมื่อเกิดกรณีพิพากอินโอจีน  คุณพ่อการิเอ และอธิการอังแชลซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส  ถูกสั่งให้อพยพออกจากเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและมีคุณพ่อประพนธ์เป็นผู้ดูแลแทน  ระหว่างสงครามอินโดจีนนั้นผู้ที่อยู่ในบริเวณวัดก็ได้พยายามป้องกันเต็มที่มิให้วัดถูกทำลายแต่โรงเรียนเซนต์ปอลถูกปิด  และเมื่อกรณีพิพาทอินโดจีนสิ้นสุดลง คุณพ่อการิเอ และอธิการอีงแชลได้กลับมาอยู่ใหม่เวลานั้นนักเรียนมีความลำบากมากต้องไปขอเรียนที่อื่น  นักเรียนที่มีทุนพอก็เข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ นักเรียนบางคนไม่มีทุนก็ไม่ได้เรียนหนังสือ คุณพ่อการิเอ ได้คิดเปิดโรงเรียนขึ้นใหม่ โดยให้ครูถนอม  จิรานนท์เป็นผู้เตรียมการต่าง ๆ ให้ทันกับวันและเวลาที่รัฐบาลจะประกาศวันสงบศึกเป็นวัน “สันติภาพ”

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนสันติภาพ ได้ที่ Facebook
62 หมู่ 9 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3882-2917 โทรสาร 0-3851-5839

Copyright © 2018 โรงเรียนสันติภาพ. All Rights Reserved.